Home Rau Sạch Archive by category Rau Hữu Cơ

Sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn Gap

GAP (Good Agricultural Practices) có nghĩa là thực hành sản xuất nông nghiệp tốt. Tốt ở đây còn có nghĩa là an toàn, sạch và có chất lượng cao theo một tiêu chuẩn thống nhất chung trên toàn cầu mà lần đầu tiên vào năm 1997, một tổ chức bán lẻ ở Châu Âu có […]

Thế nào là rau hữu cơ ?

1. Khái niệm  Là loại rau canh tác trong điều kiện hoàn toàn tự nhiên – Không bón phân hoá học – Không phun thuốc bảo vệ thực vật – Không phun thuốc kích thích sinh trưởng – Không sử dụng thuốc diệt cỏ – Không sử dụng sản phẩm biến đổi gen   2. […]