loader

TIÊU CHUẨN RAT CHO RAU QUẢ SẠCH

Tiêu chuẩn RAT là một trong những tiêu chuẩn về rau an toàn được sử dụng tại Việt Nam. Bên cạnh những tiêu chí được nêu ra có điểm tương đồng với tiêu chuẩn VietGAP, mặc dù không được biết đến rộng rãi như hai tiêu chuẩn kia nhưn RAT vẫn mang những nét riêng, những ưu thế vượt trội hơn so với hai tiêu chí còn lại. Tiêu chuẩn RAT đặc biệt quan tâm đến điều kiện sản xuất nông sản và khâu sơ chế sản phẩm để đảm bảo những yếu tố vệ sinh và an toàn thực phẩm khi được bày bán ra thị trường.

Xem thêm: TIÊU CHUẨN VietGAP LÀ NHƯ THẾ NÀO?

Nghe nhiều, nhắc cũng nhiều, nhưng bạn đã thực sự hiểu về tiêu chuẩn VietGAP cho rau sạch? Hay thậm chí bạn còn đang *quơ đũa* rằng tất cả rau sạch đều theo tiêu chuẩn VietGAP?