loader

TIÊU CHUẨN VietGAP LÀ NHƯ THẾ NÀO?

Nghe nhiều, nhắc cũng nhiều, nhưng bạn đã thực sự hiểu về tiêu chuẩn VietGAP cho rau sạch? Hay thậm chí bạn còn đang *quơ đũa* rằng tất cả rau sạch đều theo tiêu chuẩn VietGAP? Tồi tệ hơn là khi bạn chẳng quan tâm đến rau sạch và thơ ơ với chính sức khỏe của mình nên thôi thì rau nào chẳng là rau! Ngay lúc này, đã đến lúc bạn nên bổ sung cho mình những thông tin cơ bản nhất đối với vấn đề tiêu chuẩn cho rau sạch tại Việt Nam. Đặc biệt, tiêu chuẩn VietGAP là tiêu chuẩn phổ biến nhất mà bạn nên biết đến.

Xem thêm: TIÊU CHUẨN RAT CHO RAU QUẢ SẠCH

 

Tiêu chuẩn RAT là một trong những tiêu chuẩn về rau an toàn được sử dụng tại Việt Nam. Bên cạnh những tiêu chí được nêu ra có điểm tương đồng với tiêu chuẩn VietGAP