Nông dân thu lãi tiền tỷ nhờ phát triển mô hình hợp tác xã kiểu mới

Hợp tác xã tổng hợp Hoa Phong, Quảng Ninh không chỉ tạo việc làm cho người dân mà còn phát triển các mặt hàng nông sản chủ lực của địa ...

  • 266 đã xem
  • 01/08/2019

Trồng sắn dây nặng hàng tạ ở Hải Dương

Nông dân Kinh Môn năm nay được mùa sắn dây, mỗi gốc cho đến 80-100 kg củ làm bột.

  • 318 đã xem
  • 01/08/2019

Giỏ hàng

Thông báo

Đăng nhập


Đăng nhập