Tin khác

Nên thu hoạch bảo quản và chế biến nông sản như thế nào?
Tin tức

Nên thu hoạch bảo quản và chế biến nông sản như thế nào?

Là đất nước thuần nông với việc phát triển chủ yếu là trên đất nông nghiệp nên Việt Nam nằm trong tốp những quốc gia cung cấp nông sản lớn trên thị trường

Lưu ý việc bảo quản thực phẩm nông sản cho mọi người
Tin tức

Lưu ý việc bảo quản thực phẩm nông sản cho mọi người

Việc bảo quản thực phẩm nông sản đối với con người không chỉ là việc cần thiết cho mỗi gia đình mà còn là việc của toàn bộ xã hội. Nếu như một thực phẩm

Tình hình xuất khẩu nông sản của Việt Nam 2015
Tin tức

Tình hình xuất khẩu nông sản của Việt Nam 2015

Mỗi một năm qua đi thì các cơ quan chức năng, những ban ngành có liên quan cũng như chính người dân sẽ phải tổng kết lại xem tình hình hoạt động trong năm

Có những biện pháp bảo quản nông sản sinh học 11 nào?
Tin tức

Có những biện pháp bảo quản nông sản sinh học 11 nào?

Mục đích của bảo quản nông sản là để bảo toàn chất lượng và khối lượng của đối tượng. Trong khi đó, hô hấp là quá trình sinh lý trung tâm của cây xanh, có

Vai trò của hiệp hội nông sản Việt Nam
Tin tức

Vai trò của hiệp hội nông sản Việt Nam

Việt Nam là một đất nước có lực lượng lao động trong ngành nông nghiệp rất cao. Vì vậy, sản xuất nông sản là ngành sản xuất mang lại công ăn việc làm và