Amazon rót vốn xây dựng 300 nông trại trong nhà tại Trung Quốc

Plenty - một startup trong lĩnh vực thông minh sẽ mang mô hình nông trại trong nhà đến nhiều thành phố của quốc gia đông dân nhất thế giới.

  • 367 đã xem
  • 02/08/2019

Giỏ hàng

Thông báo

Đăng nhập


Đăng nhập