Tiêu chuẩn VietGAP trong nông nghiệp là như thế nào?

VietGAP (là cụm từ viết tắt của: Vietnamese Good Agricultural Practices) có nghĩa là Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành đối với từng sản phẩm, nhóm sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi

  • 394 đã xem
  • 16/08/2019

Đọc nhiều trong tuần

Giỏ hàng

Thông báo

Đăng nhập


Đăng nhập