loader

1. Điều khoản chung

a. Chấp thuận các Điều kiện Sử dụng

Khi sử dụng Website Dienanh.org, Độc giả đã chấp thuận các điều khoản và điều kiện sử dụng được quy định dưới đây. Để biết được các sửa đổi mới nhất, độc giả nên thường xuyên kiểm tra lại “Điều kiện Sử dụng”. Trang thông tin điện tử Dienanh.org có quyền thay đổi, điều chỉnh, thêm hay bớt các nội dung của “Điều kiện Sử dụng” tại bất kỳ thời điểm nào.

b. Tính chất của thông tin hiển thị

Tất cả các nội dung hiển thị trên trang thông tin điện tử nhằm mục đích cung cấp tin tức đến với những độc giả quan tâm các tin tức nói chung và lĩnh vực điện ảnh nói riêng.

 

2. Mô tả dịch vụ:

Trang thông tin điện tử Dienanh.org cung cấp cho người dùng khả năng truy nhập đến các tài nguyên, sử dụng các dịch vụ do Dienanh.org cung cấp, bao gồm các thông tin thể hiện trên trang trang dưới dạng văn bản, hình ảnh, âm thanh hoặc phim minh họa, cơ sở dữ liệu, các thông báo hoặc thông điệp quản lý và các dịch vụ khác.

Dịch vụ trên website này được sẵn sàng thay đổi mà không bắt buộc phải thông báo hoặc xác nhận và không bảo đảm dịch vụ sẽ thỏa mãn yêu cầu, tương thích hoặc phù hợp với mục đích của người xem.

 

3. Dịch vụ và trách nhiệm của Dienanh.org

Dịch vụ của trang thông tin Dienanh.org là những dịch vụ cung cấp thông tin điện tử tổng hợp. Bạn đồng ý rằng Dienanh.org có quyền, và không cần thông báo trước, điều chỉnh những dịch vụ. Bạn cũng đồng ý rằng Dienanh.org có quyền điều chỉnh hoặc xoá những thông tin mà bạn comment trên website để bảo đảm những thông tin được đăng tải phù hợp với quy định của website.

 

4. Trách nhiệm của bạn

Bạn đồng ý rằng không sử dụng dịch vụ vào các mục đích phi pháp, bị cấm theo quy định của pháp luật hoặc vi phạm các quyền hợp pháp, gây trở ngại, hạn chế việc sử dụng dịch vụ của người khác.

Bạn không được gây thiệt hại, phá hoại, làm suy yếu hoặc hư hại dịch vụ và website của trang thông tin Dienanh.org. Bạn không được phát tán các tập tin chứa virus, các chương trình phá hoại, hoặc các tập tin, chương trình phần mềm gây hại đến dịch vụ và việc sử dụng ổn định của người khác.

 

5. Giới hạn độ tuổi

Mọi người đều có thể truy cập website này. Tuy nhiên, nếu bạn muốn comment, đưa thông tin lên website, bạn phải ít nhất 18 tuổi và có đủ khả năng chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

6. Những điều cấm

Bạn hiểu và đồng ý rằng, việc sử dụng các dịch vụ tại trang thông tin Dienanh.org là quyền lợi đồng thời là nghĩa vụ của bạn, xét trên phương diện đạo đức và pháp luật.

Trách nhiệm cá nhân của bạn được xác lập theo Khoản 2, Điều 12, Nghị định 97/2008/NĐ-CP, Nghị định 97/2008/NĐ-CP ban hành ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Chính Phủ về Quản lý Internet và Thông tư 07/2008/TT-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 18 tháng 12 năm 2008 hướng dẫn về hoạt động cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử cá nhân: "người sử dụng phải chịu trách nhiệm về những nội dung thông tin do mình đưa vào, lưu trữ, truyền đi trên Internet theo quy định của pháp luật" .

 

* Các hành vi bị nghiêm cấm:

1. Lợi dụng Internet nhằm mục đích:

a. Chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

b. Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định.

c. Đưa các thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức; danh dự, nhân phẩm của công dân.

d. Lợi dụng Internet để quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật.

e. Truyền bá các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, các xuất bản phẩm vi phạm các quy định của pháp luật.

f. Cung cấp thông tin vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ, về giao dịch thương mại điện tử và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Gây rối, phá hoại hệ thống thiết bị và cản trở trái pháp luật việc quản lý, cung cấp, sử dụng các dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet

3. Đánh cắp và sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã và thông tin riêng của các tổ chức, cá nhân trên Internet.

4. Tạo ra và cài đặt các chương trình virus máy tính, phần mềm gây hại để thực hiện một trong những hành vi quy định tại Điều 71 Luật Công nghệ thông tin.

 

7. Hình thức xử lý vi phạm:

Nếu phát hiện vi phạm của bạn, Dienanh.org sẽ lập tức thực hiện gỡ bỏ nội dung vi phạm mà không cần báo trước và gửi thư cảnh báo lần đầu. Nếu bạn tiếp tục vi phạm, bạn sẽ nhận được thư cảnh báo thứ hai và tài khoản của bạn sẽ khóa vĩnh viễn.

Cụ thể hành vi vi phạm được liệt kê bao gồm nhưng không giới hạn trong các trường hợp sau đây: Vi phạm về đăng thông tin trong nội dung bài viết/lời bình; Spam nội dung quảng cáo; Xúc phạm thành viên khác hoặc xúc phạm Ban quản trị website và trang thông tin Dienanh.org.