Bảo hiểm nông nghiệp là gì?

Hầu như trong tất cả phương diện lĩnh vực đời sống xã hội đều có sự góp mặt của bảo hiểm. Một số bảo hiểm nổi bật là bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm tiền gửi, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm y tế,....Thậm chí trong lĩnh vực nông nghiệp cũng có bảo hiểm. Vậy ...

  • 596 đã xem
  • 11/12/2019

Tại sao bảo hiểm nông nghiệp là điều quan trọng với nông dân?

Khi nói đến bảo hiểm hay đầu tư bảo hiểm, mọi người thường có quan niệm rằng đó chỉ là những ...

  • 617 đã xem
  • 11/12/2019

Bảo hiểm cây lúa

Bảo hiểm lúa theo chỉ số năng suất là sản phẩm bảo hiểm thuộc nhóm nghiệp vụ bảo hiểm nông nghiệp.

  • 425 đã xem
  • 14/12/2019

Đọc nhiều trong tuần

Giỏ hàng

Thông báo

Đăng nhập


Đăng nhập