Bảo hiểm cây lúa

 • 14/12/2019
 • 298 đã xem
 • Bình luận
1. Mục Đích Bảo hiểm
 • Bảo hiểm lúa theo chỉ số năng suất là sản phẩm bảo hiểm thuộc nhóm nghiệp vụ bảo hiểm nông nghiệp.
 • Sản phẩm này được thiết kế nhằm hỗ trợ cho Người sản xuất nông nghiệp chủ động khắc phục và bù đắp thiệt hại tài chính do hậu quả của thiên tai, dịch bênh gây ra, góp phần đảm bảo ổn định, an sinh xã hội nông thôn, thúc đầy sản xuất nông nghiệp.
2. Người được bảo hiểm
 • Là các hộ nông dân/tổ chức trồng lúa tại địa bàn xã đã đăng ký tham gia bảo hiểm và có quyền lợi hợp pháp đối với cây lúa trên Diện tích lúa được bảo hiểm
3. Hướng dẫn người được bảo hiểm thực hiện hợp đồng bảo hiểm
 • Kê khai đầy đủ, trung thực, chính xác những nội dung trong giấy yêu cầu bảo hiểm.
 • Tham gia bảo hiểm cho toàn bộ diện tích lúa của hộ gia đình cho tất cả các vụ trong năm.
 • Ký kết hợp đồng bảo hiểm với công ty bảo hiểm hoặc ủy quyền cho người đại diện của mình (được chính quyền xã xác thực) tham gia ký hợp đồng bảo hiểm.
 • Thông báo ngay cho đại diện công ty bảo hiểm  khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh được bảo hiểm.
 • Thực hiện các chỉ dẫn của công ty bảo hiểm nhằm đề phòng hạn chế tổn thất, đồng thời thông báo cho cơ quan bảo vệ thực vật địa phương biết dịch bệnh xảy ra.
4. Đối tượng được bảo hiểm
 • Cây lúa nước được trồng trọt theo đúng quy trình hướng dẫn được Bộ NN&PTNT ban hành hoặc Quy trình của Sở NN&PTNT được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. (Thông tư  số 47/2011/TT – BNNPTNT & 43/2012/TT-BNNPTNT)
 
(Triển khai theo quyết định 315/QĐ-TTg ngày 01/03/2011 của Thủ tướng Chính phủ)

Nguồn baominh

 

Cửa hàng tiêu biểu

mark jecno
designer

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration dummy text .

mark jecno
designer

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration dummy text .

Giỏ hàng

Thông báo

Đăng nhập

Quên mật khẩu?
Tạo tài khoản