loader

Tìm hiểu về cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản

Cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản  là một tổ chức trực thuộc quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tổ chức này có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn như thế nào?

Xem thêm như: Những điều cần biết về chi cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản

1. Chức năng của Cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản

Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ra đời nhằm thực hiện các chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng những Bộ ngành có liên quan cũng như những tổ chức khác thực thi pháp luật trong lĩnh vực chất lượng, an toàn thực phẩm nông sản, lâm sản, thủy sản theo đúng tên gọi trong phạm vi theo đúng quy định của pháp luật.

Tìm hiểu về cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản

Cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản

Vấn đề chất lượng và an toàn thực phẩm là một trong những vấn đề xã hội được quan tâm bậc nhất hiện nay. Vì vậy, có một tổ chức chuyên biệt quản lý về vấn đề này đem lại nhiều hơn sự yên tâm.

Cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng. Tổ chức này hoạt động với kinh phí độc lập

2.Nhiệm vụ và quyền hạn

Trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình Cục thực hiện những công việc sau:

-    Trình Bộ trưởng các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực của mình; trình Bộ trưởng chiến lược, quy hoạch kế hoạch phát triển….

-    Trình Bộ ban hành những quyết định, chỉ thị, quy chuẩn kỹ thuật,…

-    Chỉ đạo, hướng dẫn, thanh kiểm tra, đánh giá và báo cáo về việc thực thi pháp luật trong lĩnh vực quản lý của mình trong phạm vi quản lý

-    Ban hành các văn bản pháp luật cá biệt và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc chuyên ngành, lĩnh vực mình quản lý;

-    Quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và sản xuất hàng hóa

-    Thực hiện công tác quản lý nhà nước trong an toàn thực phẩm với sơ chế, chế biến sản phẩm nông, lâm và thủy sản

-    Quản lý hoạt động thẩm định, đánh giá, kiểm định, công nhận, công bố chất lượng sản phẩm với chất lượng an toàn thực phẩm, sản xuất hàng hóa,…

-    Thực hiện các nhiệm vụ, đề tài, chương trình, đề án khoa học công nghệ theo phân công của Bộ trưởng theo đúng quy định của pháp luật

-    Nêu đề xuất các chương trình, dự án đầu tư thuộc phạm vi quản lý; thực hiện các nhiệm vụ có liên quan

-    Thực hiện công tác kỹ thuật nhằm xóa bỏ rào cản này về xuất nhập khẩu sản phẩm thủy sản theo phân công của Bộ trưởng và quy định của pháp luật.

-    Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản là một tổ chức có vai trò quan trọng trong công tác quản lý chất lượng nguồn vật tư, nguyên vật liệu và hàng hóa của lĩnh vực nông, lâm thủy sản.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi nongsanngon.com.vn của chúng tôi !!!

Xem thêm: Top 5 nông sản Đà Lạt nhất định phải mua khi đến với thành phố này.

Trong các ngành nghề sản xuất tại Việt Nam thì không thể không nhắc đến việc sản xuất nông nghiệp. Với diện tích đất canh tác lớn kèm theo đội ngũ lao động dồi dào nên việc sản xuất nông nghiệp ở nước ta khá phát triển.