loader

Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 - 20 năm hình thành và phát triển

Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 tiền thân là Chi nhánh Kiểm tra chất lượng và Vệ sinh thủy sản IV được hình thành từ năm 1995. Trải qua 23 năm hình thành và phát triển, Trung tâm luôn thực hiện tốt vai trò và sứ mệnh của mình.

Tìm hiểu thêm: Những điều cần biết về chi cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản

1.Lịch sử hình thành Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4

  • Chi nhánh Kiểm tra chất lượng và vệ sinh thủy sản IV được thành lập theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thủy sản vào ngày 03/08/1995.
  • Ngày 20/04/2004, Chi nhánh Kiểm tra chất lượng và vệ sinh thủy sản IV được giao thêm nhiệm vụ và đổi tên thành Chi nhánh quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản vùng 4.

Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 - 20 năm hình thành và phát triển

Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4

  • Ngày 17/03/2005, Chi cục Quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và Thú y thủy sản vùng 4 được đổi tên thành Trung tâm chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản vùng 4.
  • ngày 17/12/2008, trên cơ sở Trung tâm chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản vùng 4, Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 đã được thành lập.

Phạm vi quản lý của Trung tâm là trên địa bàn 10 tỉnh/thành phố: Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tiền Giang, Bến Tre, Tây Ninh, Bình Phước, Đồng Nai, Long An.

2.Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4

Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 cũng giống như các Trung tâm chất lượng khác đều là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Quản ý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản. Đơn vị được thành lập nhằm phục vụ quản lý Nhà nước về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản và cung cấp các dịch vụ theo quy định.

Theo đó, nhiệm vụ chính của Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 bao gồm hai nhiệm vụ chính:

  • Thực hiện nhiệm vụ phục vụ quản lý Nhà nước về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.

Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 - 20 năm hình thành và phát triển

Thực hiện quản lý Nhà nước về chất lượng,an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản

  • Cung cấp các dịch vụ theo quy định của pháp luật: Kiểm tra, chứng nhận chất lượng an toàn Tư vấn; chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy, phù hợp với quy định về an toàn thực phẩm; kiểm nghiệm chất lượng vật tư; lấy mẫu vật tư,...

Xem thêm: Tìm hiểu về cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản

Trải qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 ngày càng trưởng thành, lớn mạnh và đạt được những thành tựu đáng tự hào.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi nongsanngon.com.vn của chúng tôi !

Xem thêm: Giới thiệu Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 2.

Ở Việt Nam có khoảng 80% dân số ở nông thôn, 74,6% lực lượng lao động là nông nghiệp. Vì vậy, nông nghiệp là một bộ phận quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Sản xuất nông nghiệp Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp lương thực cho đất nước